Tato stránka by Vám měla dát odpověď na otázku, co to jsou chemické rovnice a k čemu vlastně jsou. Názorně si to předvedeme na rovnici reakce rozpouštění mědi v kyselině dusičné.

Existují zhruba tři úhly pohledu:

Molekulární
3 molekuly Cu + 8 molekul HNO3 ==> 4 molekuly H2O + 2 molekuly NO + 3 molekuly Cu(NO3)2
Ten nejintuitivnější pohled na chemické rovnice je z hlediska molekulového. Chemickou rovnici bereme jako zápis chemického děje, kde do reakce vstupují nějaké molekuly a nějaké molekuly z ní zase vystupují.

Molární
3 moly Cu + 8 molů HNO3 ==> 4 moly H2O + 2 moly NO + 3 moly Cu(NO3)2
Na chemickou rovnici se díváme jako na zápis látkových množství výchozích látek (reaktantů), které vstupují do reakce, a produktů, které z reakce vystupují. Látkové množství se uvádí v molech. Jeden mol obsahuje 6,022*1023  molekul.

Hmotnostní
3*63,5 gramů Cu + 8*63 gramů HNO3 ==> 4*18 gramů H2O + 2*30 gramů NO + 3*187,6 gramů Cu(NO3)2
Pomocí molární hmotnosti jednotlivých látek M si můžeme chemickou rovnici napsat jako hmotností bilanci reaktantů a produktů. Tento tvar, nebo spíše aplikace hmotnostního chápání chemických rovnic je nejdůležitější, protože nám pomáhá stanovit přesnou hmotnost jednotlivých reaktantů a produktů.

Pokud Vás zajímá problematika vyčíslování chemických rovnic, klikněte zde.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie