Jednotková zkouška se používá tehdy, když si nejsme jisti správností určitého vztahu. Samotný princip zkoušky je velmi jednoduchý. Dosadíme do vztahu za jednotlivé veličiny jejich jednotky, upravíme a výsledná jednotka by měla odpovídat veličině, za kterou jsme nedosazovali. Ukažme si to na několika příkladech.

Příklad 1: Nejsme si jisti vztahem pro výpočet objemu kvádru V = abc. Dosadíme tedy místo veličin jejich jednotky a vyjde:

Metry krychlové jsou jednotkou objemu, takže je tu vysoká pravděpodobnost, že námi navrhovaný vztah je dobře.:-)

Příklad 2: Zkusme vzorec pro hustotu r = mV.

To ovšem není ta správná jednotka hustoty. Hustota má jednotku kg/m3. Pokud známe jednotku, můžeme z ní u jednodušších vztahů, jako je právě tento, zrekonstruovat správnou podobu vztahu:

Příklad 3: Ověřte platnost vztahu pro výpočet hydrostatického tlaku ph = hrg :

Zde jsme narazili na slabinu této metody a sice, že ne všechny veličiny jsou vyjádřeny v základních jednotkách a kdo si má pamatovat jaké jsou dílčí jednotky pascalu nebo newtonu? (Tabulky str. 106-108) Nicméně i tak myslím, že tato metoda je velmi užitečná a pro rychlou kontrolu jednoduchých vztahů se výborně hodí.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie