Kalkulačky - Znáte svoji kalkulačku?

Seriál o kalkulačkách

   K myšlence napsat seriál o kalkulačkách mne přivedla skutečnost, že málokdo umí svoji kalkulačku používat na 100%. Není to ani tak tím, že by ovládání kalkulátorů bylo tak složité, jako spíše nechutí zajímat se o školní věci více než je nezbytně nutné. Pokud věnujete pět minut četbě tohoto článku, můžete si ušetřit nepoměrně více času stráveného přemýšlením nad domácími úkoly. Začnu nejprve u středoškolských kalkulaček, protože už obsahují funkce, které nejsou tak úplně intuitivně jasné.

 

Část první: Jak vyřešit jednoduchou goniometrickou rovnici.

Přidáno 25.7. 2007
Rovnice nám může vzniknout například při výpočtu odchylky vektorů, nebo počítáním nějaké složitější goniometrické rovnice. Naším úkolem je vypočítat x. Uděláme to jednoduše, zmačkneme a vyjde nám výsledek x = 113,578°.       Podobně řešíme goniometrické rovnice s funkcemi sinx a tgx. Všimněte si, že funkce cotgx na kalkulačkách chybí! Jak si poradit s absencí funkce cotgx si povíme v další lekci.

Na závěr první části uvádím příklad kalkulaček Casio. Jsou jednoduché - syntaxe je podobná, jako když píšete na papír a údaje můžete editovat na dvouřádkovém displeji. V porovnání s ostatními typy kalkulaček je to, asi jako byste porovnávali operační systém Windows a Linux. Ano, Linux je v jistých ohledech daleko lepší než Windows, ale pokud vezmeme v úvahu úroveň uživatelské vlídnosti a snadnost ovládání tak Windows vítězí a stejně tak vítězí kalkulačky Casio nad ostatními právě kvůli své jednoduchosti. Ceny středoškolských kalkulaček se pohybují v rozsahu 400 až 1000 Kč.

 

Casio fx-82MS Casio fx-85ES Casio fx-350MS Casio fx-570ES

 

Část druhá: Jak si poradit s funkcí cotgx?

Přidáno 1.8. 2007
Proto, abychom vypočítali hodnotu funkce cotangens si musíme pomoc funkcí tangens podle následujícího vzorce:
Potom například: cotg(30) = 1,732

 

Část třetí: Jak vypočítat logaritmus o základu 2 z 5?

Přidáno 5.8. 2007
U nových kalkulaček podobných typu Casio fx-85ES a Casio fx-570ES můžeme zadat log25 přímo tlačítkem, u těch starších je to trochu zdlouhavější, zadáme buď
nebo
Výsledek bude vždy: log25 = 2,3219

Část čtvrtá: Jak rychle počítat zlomky?

Přidáno 8.9. 2007
Počítat základní zlomky by měl umět každý zpaměti. Bez nich to v matematice prostě nejde. Co ale dělat tehdy, když se například při počítaní soustavy rovnic o více neznámých eliminační metodou dostaneme před problém sečíst tři ne zrovna "hezké" zlomky za minimální čas? Pokud máme novější kalkulačku typu  Casio fx-85ES a Casio fx-570ES stačí zadat zlomky pomocí tlačítka , provést potřebné operace a převést na požadovaný tvar tlačítkem .

 

Část pátá: Jak na zlomky 2

Přidáno 23.12. 2007
Občas potřebujeme naťukat do kalkulačky takovýto zlomek:

do kalkulačky to můžeme zapsat dvěma způsoby:

  • buď  

  • nebo

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie