Vzájemná poloha přímek v rovině

Přímky mohou být:

a, totožné neboli stejnolehlé

 

b, rovnoběžné (ale nikoli totožné)

 

c, různoběžné

  • mají právě jeden společný bod
  • svírají spolu úhel větší než nula a menší nebo roven 90°

 

 

Vztah pro výpočet odchylky přímek, odchylka přímek je maximálně 90°!!!

 

 

Vzájemná poloha přímek v prostoru

Přímky v prostoru mohou být vyjádřeny pouze pomocí parametrických rovnic.  Přímky mohou být navzájem:

a, totožné (stejnolehlé)
  • směrové vektory jsou si násobkem

b, rovnoběžné

  • směrové vektory jsou si násobkem

c, různoběžné

  • leží v jedné rovině
  • mají společný bod a svírají spolu úhel
d, mimoběžné
  • neleží v jedné rovině
  • nemají žádný společný bod

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie