Derivace

Derivace - teorie
Diferenciál funkce Vyšetřování průběhu funkce Limity Parciální derivace Několikanásobná derivace

Příklad 1: Derivujte funkci:

Při derivování je potřeba si uvědomit, že jde o derivaci součtu funkcí, že musíme aplikovat pravidlo pro derivaci funkcí násobených konstantou.
Dále užijeme užijeme poučku o derivaci konstanty a polynomu.
 
 

Příklad 2: Derivujte funkci:

Před samotnou derivací je dobré si polynom nejprve trochu upravit.
Klasická derivace polynomu.
 

Příklad 3: Derivujte funkci:

Funkci si opět připravíme a až potom začneme derivovat.
 
 

Další příklady >>

Aristoteles.Cz Matematika Chemie