Odvození vztahu pro derivaci součinu tří funkcí (ze znalosti vztahu pro derivaci součinu dvou funkcí)

Derivaci součinu 3 funkcí můžeme tedy počítat podle vztahu:

Z toho plyne, že pro derivaci součinu 3 a více funkcí můžeme použít vzorec:


Příklad 1: Vypočítejte

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie