Tabulka derivací - vzorce

1. k je konstanta derivace konstanty
2. a je konstanta derivace polynomu
  speciálně
  speciálně
  speciálně
3. speciálně
4. speciálně
5. derivace sin x
6. derivace cos x
7. derivace tg x
8. derivace cotg x
9. derivace arcsin x
10. derivace arccos x
11. derivace arctg x
12. derivace arccotg x
     
13. derivace funkce násobené konstantou k
14. derivace součtu funkcí
15. derivace součinu funkcí
16. derivace podílu funkcí
17. derivace složené funkce
18.

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie