Rozdíl
nazýváme  diferencí funkce f v bodě x0 odpovídající změně nezávisle proměnné o .
Výraz nazýváme diferenciálem funkce f v bodě x0 a píšeme

 

Pro malé řádově menší než můžeme zanedbat a psát:


Příklad 1: O kolik se změní výstupní hodnota y funkce y = xe2x-1, jestliže vstupní hodnota x vzroste z 0,5 na 0,55.

Příklad 2: Nabídková funkce jisté komodity má tvar Q(p) =  200(p - 1)4/3 , kde Q je množství v kg a p je cena za 1 kg. Nyní je cena p0 = 28 Kč/kg. Odhadněte pomocí diferenciálu, o kolik se přibližně změní nabídka, pokud se cena komodity zvýší na 28,25 Kč/kg. Jak velká pak bude přibližně tato nabídka?

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie