Druhá a vícenásobná derivace

Konvexnost, konkávnost a inflexní body

Druhá derivace funkce f´´(x)

Druhou derivaci funkce vypočítáme z první derivace funkce.

 

 

Vícenásobná derivace

Obecně n-násobnou derivaci označujeme a počítáme ji přes první, druhou až n-1 derivaci.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie