Derivaci složené funkce provádíme podle vztahu

Příklad:

Funkce může být složena z více než dvou funkcí:

Příklad:
kde

f( ) odpovídá ln( )

g( ) odpovídá sin( )

h(x) odpovídá 2x + 1

Příklady derivace složených funkcí >>>

Aristoteles.Cz Matematika Chemie