Funkce

Před tím, než si kliknete na konkrétní typ funkcí, by nebylo špatné si zopakovat definici funkce. Nuže, funkce je takové zobrazení, které přiřazuje každému x (z definičního oboru) právě jedno y (z oboru hodnot).

Lineární funkce

 

Kvadratické funkce

 

Exponenciální funkce

 

Logaritmické funkce

 

Goniometrické funkce

 

Mocninné funkce

Iracionální funkce

 

Funkce s absolutní hodnotou

 

Lomené funkce

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie