Jak rychle načrtnout graf funkce

Funkce

Obecný zápis funkce

Mějme funkci f s proměnou x, kterou si zapíšeme f(x). Jako funkci f(x) budeme označovat funkci, kterou již známe a dokážeme nakreslit od ruky. Tuto funkci můžeme posunout do bodu o souřadnicích [x0;y0]. Obecný zápis funkce bude potom vypadat takto:

Funkci můžeme upravit přidáním konstanty k.

Nejlépe si to ukážeme na příkladech.

Příklad 1: Načrtněte funkci y = (x - 2)2 + 3.

Funkci si nejprve upravíme do tvaru y - 3 = (x - 2)2, z něhož vidíme, že oproti původní známé funkci y = x2, byla naše funkce posunuta do bodu [2; 3].

Příklad 2: Načrtněte funkci y = -(x - 2)2 + 3.

Jediná změna oproti předchozímu příkladu je ta, že  k = -1. Na grafu se to projeví tak, že se převrátí:

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie