Porovnejte grafy kvadratických funkcí:
1.
2.
3.
4.
  Načrtněte graf funkce:
5.
6.
7.
  Nakreslete grafy funkcí a určete průsečíky s osami a souřadnice vrcholů:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Příklady kvadratických funkcí s absolutní hodnotou najdete zde.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie