Úprava kvadratického trojčlenu na čtverec - příklady

Kvadratické funkce Rovnice kružnice Rovnice elipsy

Kvadratický trojčlen

Kvadratický trojčlen je výraz, který můžeme zapsat jako ax2 + bx + c.

Úprava na čtverec

Úpravu na čtverec provádíme pomocí ekvivalentních úprav podle dvou vzorců:

  • (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
  • (a - b)2 = a2 - 2ab + b2

Matematicky zapsáno: ax2 + bx + c = ... = a(x - m)2 + n

 

  Upravte kvadratické trojčleny pomocí úpravy na čtverec:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie