Lomená funkce je dosti obecný pojem. Lomené funkce spadají do množiny mocninných funkcí.

Lomená funkce s přirozeným lichým exponentem

Sem spadají také lineární lomené funkce, kterým je věnována specielní kapitola.

příkladem nám může být:

 

Lomená funkce s přirozeným sudým exponentem

příkladem nám může být:

Lomené iracionální (odmocninné) funkce jsou taktéž podmnožinou iracionálních (odmocniných) funkcí.

Lomená iracionální funkce (s lichou odmocninou)

 

Lomená iracionální funkce (se sudou odmocninou)

Co je také lomená funkce...

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie