Porovnejte grafy mocninných funkcí:
1.
2.
3.
4.
  Nakreslete graf funkce:
5.
6.
7.
  Nakreslete grafy funkcí a určete průsečíky s osami a souřadnice vrcholů:
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie