Mocninné funkce můžeme obecně zapsat:

Takováto mocninná funkce prochází středem soustavy souřadnic [0;0].

Pokud bychom mocninnou funkci přesunuli do bodu [x0; y0], pak by obecný zápis vypadal takto:

 

Popřípadě takto:

Mocninné funkce v sobě zahrnují lineární funkce, kvadratické funkce i funkce iracionální.

Příklady mocninných funkcí naleznete zde.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie