Vertikální asymptota grafu funkce

Vertikální asymptota se dá snadno odvodit z definičního oboru a jeho omezujících podmínek. Pokud je v podmínce ostrá nerovnost, pak tam můžeme hledat asymptotu.

 

Horizontální asymptota grafu funkce

 

Obecná asymptota

Sem řadíme jak horizontální, tak šikmou asymptotu. Asymptota je přímka, takže ji zapíšeme

kde k je směrnice přímky

a q je konstanta (Podobně v případě bodu .)

Aristoteles.Cz Matematika Chemie