Definice periodické funkce

Funkci f nazýváme periodickou, jestliže existuje takové nenulové číslo p, takové že platí:

  • pro každé x z D(f)

Číslo p nazýváme periodou funkce f.

Periodickými funkcemi jsou všechny goniometrické funkce.

Příklady periodických funkcí

Příklady neperiodických funkcí

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie