Integraci metodou per partes provádíme podle vzorce:

Typický příklad pro použití metody per partes:

Metodu per partes nasazujeme tam, kde je třeba integrovat součin. Funkci lnx neumíme jednoduše integrovat, proto ji volíme jako funkci v integrovaném tvaru u, kterou je třeba derivovat do tvaru u'.

Metoda per partes je odvozena z derivace součinu:

Příklady na počítání metodou per partes:

1.
2.
3.

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie