Tabulka integrálů - vzorce

0. k je reálné číslo integrace konstanty
1. n ≠-1 integrace polynomu
speciálně
2.
3.   integrace sin x
4. integrace cos x
5. integrace a na x
6. integrace vedoucí na arctg x
7. integrace vedoucí na arcsin x
8. integrace vedoucí na cotg x
9. integrace vedoucí na tg x
10.  
11. integrace podílu derivované a nederivované funkce, lze řešit substitucí
     
13. integrace funkce násobené konstantou c
14. integrace součtu funkcí

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie