Proč počítat limitu funkce v nekonečnu?

Limita funkce v plus a minus nekonečnu nás bude zajímat při vyšetřování průběhu funkce. Pro sestrojení grafu funkce je absolutně nezbytné znát limity v nekonečnech.
Limity v nekonečnech mohou být vlastní nebo nevlastní.

 

Nevlastní limita v nekonečnu (v nevlastním bodě)

 

 

 

Vlastní limita v nekonečnu

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie