Před tím, než se pustíme do výpočtu limit ve vlastním bodě, by bylo dobré uvést si několik užitečných matematických vět:
 

Věta 1:

Funkce f je spojitá v bodě x = a právě tehdy, když:

Věta 2:

Mějme dány dvě funkce f a g a bod x0. Existuje-li okolí P(x0) takové, že pro každé x z P(x0) je f(x) = g(x), pak

pokud alespoň jedna z limit existuje.

Věta 3: Věta o dvou policajtech:

Nechť pro všechna x z okolí P(a) platí

a dále nechť .

Pak existuje a rovná se .

 

Věta 4:

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie