Mocniny - vzorce

Definice mocniny

  Podmínky platnosti:
,

Poznámka: Písmenem N označujeme množinu přirozených čísel, písmenem R množinu reálných čísel a písmenem Z množinu celých čísel.

Umocňování nulou

  Podmínky platnosti:
,

Přehazování přes zlomkovou čáru

  Podmínky platnosti:
,,

Převod odmocniny z mocniny čísla na  číslo v exponenciálního tvaru

  Podmínky platnosti:
,,

Součin mocnin

  Podmínky platnosti:
,

Mocnina mocniny

  Podmínky platnosti:
,

Mocnina součinu

  Podmínky platnosti:
,

Mocnina podílu

  Podmínky platnosti:

Podíl mocnin

  Podmínky platnosti:

Odmocniny - vzorce

Definice odmocniny

  Podmínky platnosti:
právě když ,,

Součin odmocnin

  Podmínky platnosti:
 

Podíl odmocnin

  Podmínky platnosti:

Odmocnina z odmocniny

  Podmínky platnosti:
,,

Umocnění odmocniny

  Podmínky platnosti:
,,

Rozšiřování odmocnitele

  Podmínky platnosti:
,,

Krácení odmocnitele

  Podmínky platnosti:
,,,

Geometrický průměr čísel

  Podmínky platnosti:
a > 0, b > 0

Aristoteles.Cz Matematika Chemie