Mocniny a rozklad mnohočlenů na součin

Druhá mocnina dvojčlenu a + b

Druhá mocnina dvojčlenu a - b

Druhá mocnina trojčlenu a + b + c

Třetí mocnina dvojčlenu a + b

Třetí mocnina dvojčlenu a - b

N-tá mocnina dvojčlenu a + b (Binomická věta)

Rozklad dvojčlenu a2 - b2 na součin

Rozklad dvojčlenu a2 + b2 na součin v množině reálných čísel (většinou počítáme úlohy právě v množině R)

Rozklad dvojčlenu a2 + b2 na součin v množině imaginárních čísel

Rozklad dvojčlenu a3 + b3 na součin

Rozklad dvojčlenu a3 - b3 na součin

Rozklad dvojčlenu an + bn na součin pro liché n

Rozklad dvojčlenu an - bn na součin pro liché i sudé n

Rozklad dvojčlenu an - bn na součin pro sudé n

Aristoteles.Cz Matematika Chemie