Lineární nerovnice

Lineární nerovnice řešíme stejně jako lineární rovnice, jen s tím rozdílem, že když násobíme nebo dělíme rovnici záporným číslem, musíme otočit znaménko na druhou stranu. Ptáte se proč to tak je? Vysvětlení je prosté, ke stejnému výsledku dojdeme tak, že si záporný člen s neznámou přesuneme na druhou stranu rovnice a potom celou rovnici vydělíme kladným číslem. Mějme například nerovnici . Tu můžeme řešit výše zmiňovanými dvěma způsoby.

Možné výsledky lineárních nerovnic

Podobně jako u lineárních rovnic i zde můžeme dostat tři typy výsledků. Na rozdíl od lineárních rovnic tu nedostáváme jeden kořen, ale interval.

  • Interval, například pro
  • Všechna reálná čísla, pro
  • Prázdná množina, pro

Konkrétní příklady počítání lineárních nerovnic najdete zde.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie