Nerovnice

Rovnice

Lineární nerovnice

Kvadratické nerovnice

Exponenciální nerovnice

Logaritmické nerovnice

Goniometrické nerovnice

Nerovnice s neznámou pod odmocninou

Nerovnice s absolutní hodnotou

Nerovnice s neznámou ve jmenovateli

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie