Lineární rovnice

Lineární rovnice - teorie
Lineární rovnice s absolutní hodnotou Soustavy lineárních rovnic Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice Lineární funkce Kvadratické rovnice Lineární nerovnice
 Řešte v R.

1.

Převedeme x na levou stranu a číslo 1 na pravou stranu, přitom změníme znaménka.

Celou rovnici podělíme číslem, které násobí x.

Stejná čísla pokrátíme.

 

 

 Řešte v R.

2.

Celou rovnici vynásobíme nejmenším společným násobkem, což je v našem případě 4.

 

 

Stejná čísla pokrátíme.

 

 

 Řešte v R. U tohoto příkladu si ukážeme dva způsoby výpočtu. Při větší zručnosti, lze některé kroky vypustit.

3.

Rovnici můžeme bez problémů otočit.

Vynásobíme nejmenším společným násobkem.

 

Celou rovnici podělíme násobitelem a, tedy 4.

Stejná čísla vykrátíme.

 

 Druhý způsob:

   

Celou rovnici hned zpočátku podělíme násobitelem a, tedy 2/5.

Vzniknou nám složené zlomky, kterých se zbavíme pokrácením a rozkladem na součin.

 

 

 

Další řešené příklady

Aristoteles.Cz Matematika Chemie