Každá lineární rovnice obsahuje lineární člen bx. Lineární proto, protože je odvozena od lineární funkce a grafem lineární funkce je přímka - angl. line, přímkový - angl. linear.

Postup při řešení lineárních rovnic

  1. Pokud lineární rovnice obsahuje zlomky, pak ji vynásobíme nejmenším společným násobkem jmenovatelů.
  2. Pokud rovnice obsahuje závorky, pak je roznásobíme.
  3. Dále separujeme členy obsahující x na jednu stranu a absolutní členy na druhou stranu. (Při přehazování členů z jedné strany na druhou se mění jejich znaménko.)
  4. Celou rovnici podělíme počtem x.

Řešením lineárních rovnic můžeme dojít obecně ke třem výsledkům:

1. Rovnice má jedno řešení           x = 5
     
2. Rovnice má nekonečně mnoho řešení 0x = 0      Za x můžeme dosadit cokoli a vždy vyjde 0.
      0 = 0
3. Rovnice nemá žádné řešení 0x = 5      Ať dosadíme za x jakékoli číslo, nikdy nemůže vyjít 5.
      0 = 5

Aristoteles.Cz Matematika Chemie