Rovnice s absolutní hodnotou - příklady

Rovnice s absolutní hodnotou - teorie
Lineární rovnice Kvadratické rovnice Rovnice s parametrem
Nerovnice s absolutní hodnotou
1.
2a.
2b.
3a.
3b.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie