Kromě početních metod, zmiňovaných v kapitole soustavy rovnic, můžeme použít i grafickou metodu řešení soustav rovnic. Jediná nevýhoda je v tom, že ji můžeme aplikovat pouze na soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých. Třeba takovou:

Postupujeme tak, že z první i druhé rovnice si vyjádříme neznámou y. Tím jsme z nich dostali dvě lineární funkce, které již jen zbývá vynést do grafu a najít jejich průsečík.

Při vynášení do grafu nám obecně mohou vyjít tři možnosti:

Grafy (přímky)  se protínají

Průsečík znamená, že jsme našli hledanou dvojici neznámých.

Zde konkrétně [x; y] = [2; 2].

 

 

 

 

 

Grafy (přímky)  se neprotínají - jsou rovnoběžné

V tomto případě můžeme konstatovat, že soustava rovnic nemá řešení.

 

 

 

 

 

Grafy (přímky)  jsou totožné

V tomto případě má soustava lineárních rovnic nekonečně mnoho řešení.

 

 

 

 

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie