Před tím, než se pustíme do principů jednotlivých početních metod, by bylo dobré si soustavy rovnic nejprve rozdělit do skupin. Pokud se ve škole mluví o soustavách rovnic, tak jde z 90% řeč o soustavách lineárních rovnic. Těch zbývajících 10% připadá na soustavy lineárních a kvadratických rovnic a dále na soustavy rovnic, které třeba ani nemůžeme označit jako lineární, kvadratické či exponenciální.

Soustavy lineárních rovnic

Na řešení soustav lineárních rovnic můžeme použít několik metod:

Na vysoké škole se sčítací metodě začne říkat eliminační metoda, někdy také Gaussova eliminační metoda a přidají se další:

Tipy a triky, jak počítat rychleji a efektivněji si nejlépe vysvětlíme na konkrétních příkladech.

Další soustavy rovnic

Soustava lineární a kvadratické rovnice o dvou neznámých

Směšovací rovnice

Oba dva případy se dají řešit pouze dosazovací metodou.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie