Nejmenší společný násobek (zkratka: NSN) několika daných čísel je nejmenší kladné celé číslo, které je celočíselným násobkem všech daných čísel. Například nejmenší společný násobek čísel 15, 20 a 90 je 180. Vypočítáme ho následovně. Nejprve si rozložíme jednotlivá čísla na součiny prvočísel:

  • 15 = 3*5
  • 20 = 22*5
  • 90 = 32*2*5
  • NSN = 22*32*5 = 4*9*5 = 180

Pro NSN vybereme nejvyšší mocniny prvočísel. Nejmenší společný násobek zjišťujeme většinou proto, abychom mohli určit nejmenší společný jmenovatel.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie