Sčítání a odčítání lomených výrazů - řešené příklady

Výrazy - rozdělení
Mocniny a odmocniny Odmocniny a rozklad mnohočlenů Rovnice Nerovnice

Ke všem uvedeným příkladům je potřeba uvádět ještě podmínky řešitelnosti!!!

Příklad 78: Vypočítejte:
Nejprve je třeba si určit nejmenší společný násobek.
 
Příklad 79: Vypočítejte:
Nejprve musíme zlomky rozšířit, tím je převedeme na společný jmenovatel a teprve potom je můžeme sčítat.
 
Příklad 80: Vypočítejte:
 
 
Příklad 81: Vypočítejte:
 
 
Příklad 82: Vypočítejte:
Vytýkáme -1, abychom dostali společný jmenovatel.
 
 
 
Příklad 83: Vypočítejte:
 
 
 
Příklad 84: Vypočítejte:
 
 
Příklad 85: Vypočítejte:
 

Příklad 101: Vypočítejte:

 

Další příklady, tentokrát na téma výrazy se složenými zlomky >>

Aristoteles.Cz Matematika Chemie