Zjednodušte následující výrazy:
1.
2.
3.
 

Počítání s mocninami

  Zjednodušte následující výrazy:
4.
5.
6.
7.
8.
  Vypočtěte a výsledky vyjádřete jako mocniny s kladnými mocniteli.
9.
10.
11.
12.
  Zjednodušte následující výrazy:
13. Výsledek vyjádřete jako mocniny prvočísel.
14. Výsledek vyjádřete jako mocniny prvočísel.
15.
16.
17.
  Vypočtěte:
18.
19.
  Zjednodušte:
20.
 

Násobení mnohočlenů

  Vypočtěte:
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
 

Dělení mnohočlenů

  Dělte:
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
 
 

Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání

  Rozložte na součin vytýkáním:
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
  Z následujícího výrazu vytkněte 5x3.
48.
  Z následujícího výrazu vytkněte a3b2.
49.
 

Rozklad výrazů na součin pomocí vzorců

  Rozložte na součin podle vhodného vzorce.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
 

Krácení lomených výrazů

  Dané zlomky zkraťte a udejte podmínky, kdy mají smysl.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
 

Rozšiřování výrazů

  Rozšiřte zlomek a určete A.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
 

Sčítání a odčítání lomených výrazů

  Vypočítejte:
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
 

Složené zlomky

  Zjednodušte složené zlomky:
86.
87.
88.
89.
90.
 

Umocňování mnohočlenů podle vzorce

  Umocněte mnohočleny podle příslušných vzorců:
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
  Sčítání, odčítání a dělení lomených výrazů
101.

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie