Složené zlomky


Rozšiřování zlomků Sčítání a odčítání zlomků Krácení zlomků Násobení a dělení zlomků

Složený zlomek

Jedná se o zlomek, který má ve jmenovateli a čitateli opět zlomky.

To v podstatě odpovídá dělení zlomků a můžeme to také tak přepsat. Ještě výhodnější pro další počítání je převést si složený zlomek na součin zlomků.

Při počítání se často setkáváme s příklady, kdy v čitateli je číslo a ve jmenovateli zlomek.

Nebo v čitateli zlomek a ve jmenovateli číslo.

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie