Nechť funkce f(x,y) má spojité parciální derivace v bodě [x0, y0]. Potom výraz

nazýváme totálním diferenciálem f v bodě [x0, y0].

Příklad 1: Vypočtěte totální diferenciál funkce z(x, y) = 2xy + ln(x/y) v bodě A[1; 1] při dx = 0,1 a dy = 0,2.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie