Derivace součinu

Derivaci součinu počítáme podle vztahu:

Případ, kde použijeme derivaci podílu (protože nám nic jiného nezbývá).

Případ, kde nepoužijeme derivaci součinu (protože existuje jednodušší varianta).

Pokud bychom to přece jenom zkusili, museli bychom udělat o jednu úpravu víc.

Derivace podílu

Derivaci podílu funkcí vypočítáme podle vztahu

Opět si ukážeme, kdy bude derivaci podílu funkcí naše jediná možnost

a kdy pouze jedna z variant:

Kdy je snazší použít to a kdy zase ono si nejlépe procvičíme na >>>příkladech<<< 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie