Cyklometrická funkce arcsinus

Funkce arcsin(x) (na kalkulačkách značena sin-I) je inverzní funkcí ke goniometrické funkci sin(x). Všimněme si omezeného definičního oboru:

 

 

Cyklometrická funkce arccosinus

Funkce arccos(x) (na kalkulačkách značena cos-I) je inverzní funkcí ke goniometrické funkci cos(x). Všimněme si omezeného definičního oboru:

 

 

Cyklometrická funkce arctangens

Funkce arctg(x) (na kalkulačkách značena tan-I) je inverzní funkcí ke goniometrické funkci tg(x). Stejně jako funkce tg(x) je taktéž rostoucí.

 

 

Cyklometrická funkce arccotangens

Funkce arccotg(x) (na kalkulačkách není uvedena) je inverzní funkcí ke goniometrické funkci cotg(x). Stejně jako funkce cotg(x) je taktéž klesající.

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie