Proč počítat limity?

Limity počítáme, protože chceme vědět jak vypadá průběh funkce kolem bodů, kde funkce není definovaná, nebo v nekonečnech. Limitu L funkce f(x) v bodě a zapisujeme takto:

Podle druhu limity a podle bodu, ve kterém se počítá můžeme limity rozřadit do čtyř skupin.

  1. Vlastní limita ve vlastním bodě
  2. Nevlastní limita ve vlastním bodě
  3. Vlastní limita v nevlastním bodě
  4. Nevlastní limita v nevlastním bodě

Pojmem vlastní míníme všechna R kromě a .
Pojmem nevlastní míníme nebo .

 

Vlastní limita ve vlastním bodě

Nevlastní limita ve vlastním bodě

Vlastní limita v nevlastním bodě

Nevlastní limita v nevlastním bodě

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie