Mějme funkci y = f(x)

Chceme-li najít tečnu t ke grafu funkce v bodě x0, potřebujeme nejprve zjistit tečný bod T[x0;y0].

Souřadnice y0 je hodnota funkce f(x) v bodě x0.

Dále budeme potřebovat derivaci funkce f(x).

A dále derivaci funkce f(x) v bodě x0 - tedy f'(x0).

Vzorec tečny t grafu funkce v bodě

Vzorec normály n grafu funkce v bodě

Příklady:

1. Určete tečnu a normálu ke grafu funkce y = x2 v bodě T[3; 9].   Řešení příkladu >>>

2. Napište rovnici tečny t a normály n ke grafu funkce y = f(x) v bodě T. Kde f(x) = x2 - 2x, T[4; ?]. Řešení příkladu >>>

3. Napište rovnici tečny t a normály n ke grafu funkce y = f(x) v bodě T. Kde f(x) = 2sinx, T[0; ?]. Řešení příkladu >>>

4. Napište rovnici tečny t a normály n ke grafu funkce y = f(x) v bodě T. Kde f(x) = (1 + x3)/(x - 1), T[2; ?]. Řešení příkladu >>>

Aristoteles.Cz Matematika Chemie