Integraci substituční metodou provádíme podle vzorce:

při substituci 

 

Typický příklad pro použití substituční metody:

Správná substituce
V momentě, kdy provádíme substituci, bychom měli mít představu i o derivaci substituce a tím i o tom, zda-li se tam zbylé výrazy s proměnou x vykrátí nebo ne!!! Takto si můžete ušetřit drahocenné minuty.

Substituční metodu většinou nasazujeme tam, kde je třeba integrovat podíl. Všimněme si, že v příkladu bylo potřeba nahradit všechny x, tedy nejen pod odmocninou, ale i v čitateli. Pokud by se nám to nepodařilo, bylo by třeba zvolit jinou substituci nebo použít jinou metodu.

Substituční metoda  je odvozena z derivace složené funkce:

při substituci

Příklady počítání integrálů pomocí substituční metody >>>

Aristoteles.Cz Matematika Chemie