Slovní úlohy na rychlost společné práce:

Slovní úloha 1: Jeden traktorista zorá pole za 15 hodin, druhý traktorista zorá totéž pole za 10 hodin. Za jak dlouho zorají pole oba společně.

Slovní úloha 2: Petr a Jiří skládali uhlí. Petr by sám složil uhlí za 3 hodiny, Jiří by sám pracoval 2 hodiny.

  1. Za jak dlouho složí hromadu uhlí, pracují-li oba společně?
  2. Nejprve pracuje Petr sám půl hodiny, pak teprve přijde Jiří a zbytek uhlí složí společně. Za jak dlouho práci dokončí?
  3. Chlapci nejprve pracují společně 20 minut, potom Jiří odejde. Jak dlouho ještě bude muset Petr pracovat, aby zbytek uhlí odklidil?

Slovní úlohy na pohyb:

Slovní úloha 3: Mějme místa A a B od sebe vzdálená 200 km. Ve stejný okamžik z místa A vyjede automobil jedoucí průměrnou rychlostí 80 km/hod a z místa B motorka jedoucí průměrnou rychlostí 120 km/hod. Za jak dlouhou se setkají a v jaké vzdálenosti od bodu A to bude?

Aristoteles.Cz Matematika Chemie