Vypočítejte dosazovací metodou soustavu rovnic o dvou neznámých:
1.
  Vypočítejte sčítací metodou soustavu rovnic o dvou neznámých:
2.
  Vypočítejte porovnávací metodou soustavu rovnic o dvou neznámých:
3.
  Soustavu rovnic řešte graficky, sčítací metodou a dosazovací metodou.
4.
  Soustavu rovnic řešte graficky, sčítací metodou a dosazovací metodou.
5.
  Soustavu rovnic řešte graficky, sčítací metodou a dosazovací metodou.
6.
  Soustavu rovnic řešte graficky, sčítací metodou a dosazovací metodou.
7.
  Soustavu rovnic řešte graficky, sčítací metodou a dosazovací metodou.
8.
  Soustavu rovnic řešte sčítací metodou.
9.
  Soustavu rovnic řešte sčítací metodou a proveďte zkoušku.
10.
  Řešte soustavu rovnic o třech neznámých pomocí dosazovací a eliminační (sčítací) metody.
11.
  Řešte soustavu rovnic o třech neznámých. (Použijte eliminační metodu.)
12.
  Řešte soustavu rovnic o třech neznámých. (Použijte eliminační metodu.)
13.
  Řešte soustavu rovnic o třech neznámých. (Použijte eliminační metodu.)
14.
  Vysokoškolská matematika
  Řešte soustavu rovnic.
15.

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie