Počítání s mocninami

Příklady

Úpravy výrazů s odmocninami

 

Počítání s mnohočleny

Příklady

 

Násobení mnohočlenu mnohočlenem

Zde je dobré si uvědomit, že násobením nám vyjde právě tolik členů, kolik je součin jejich počtu v jednotlivých závorkách. Zde je to 2*2 = 4. Násobením dvou dvojčlenů vznikne čtyřčlen, který upravíme na trojčlen.

Příklady

 

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Příklady

 

Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání

Příklady

 

Rozklad výrazů na součin pomocí vzorců

Příklady

 

Umocňování mnohočlenů podle vzorce

 

Krácení lomených výrazů

Příklady

 

Rozšiřování lomených výrazů

Příklady

 

Sčítání a odčítání lomených výrazů

Příklady

 

Výrazy se složenými zlomky

Příklady

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie